Σάββατοκύριακα δημιουργικής γραφής


Αυτά τα εργαστήρια διεξάγονται δια ζώσης στις Βρυξέλλες σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, συνήθως Σαββατοκύριακα.

'Εχουν σκοπό τη γνωριμία με τη δημιουργική γραφή. 

Μέσα από ειδικές ασκήσεις με εικόνες ή προτάσεις, καθώς και μέσα από κάποιες βόλτες ή συγκεκριμένες επισκέψεις μέσα στην πόλη των Βρυξελλών, σας δίνετε το έναυσμα να γράψετε δημιουργικά.

Διαρκούν 3 ώρες και διεξάγονται συνήθως Σάββατο ή Κυριακή.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μαζί μας για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

Υπάρχει δυνατότητα κράτησης για γκρουπ.

*Η παραπάνω φωτογραφία είναι από την έκθεση του Rinus Van de Velde στο BOZAR